Generalforsamling

 

Bio Møn afholder ordinær generalforsamling hvert år i marts. Der indkaldes til generalforsamling senest 3 uger før. Indkaldelse sker på biografens hjemmeside, i nyhedsbrev, ved opslag i biografen og ved en annonce i Ugebladet for Møn.
Det er en forudsætning for at deltage i generalforsamlingen, at man er medlem af foreningen og har betalt kontingent for det indeværende år.

Generalforsamling 2024 blev afholdt d. 17.marts 2023

Du kan se referat, regnskab og beretningen fra generalforsamlingen. Brug knapperne til højre. Referat kommer senere.