Generalforsamling

 

Bio Møn afholder ordinær generalforsamling hvert år i marts. Der indkaldes til generalforsamling senest 3 uger før. Indkaldelse sker på biografens hjemmeside, i nyhedsbrev, ved opslag i biografen og ved en annonce i Ugebladet for Møn.
Det er en forudsætning for at deltage i generalforsamlingen, at man er medlem af foreningen og har betalt kontingent for det indeværende år.

Generalforsamling 2022 blev afholdt søndag d. 20.marts 2022 kl. 15.00 i biografen. Se regnskab, beretning m.m. her på siden.